Under Almedalsveckan höll SMTF ett seminarium om ett Näringslivsdrivet kompetenscentra med paneldeltagare från Swedeship Marine, Marinkraft och Marina Läroverket. I samband med seminariet lovade SMTF att påbörja och driva ett pilotprojekt under sex månader, där en gymnasieelektriker via en företagsförlagd utbildning skolas till en attraktiv kompetens inom den marintekniska näringen.

I onsdags den 21 augusti hade SMTF ett uppföljningsmöte med Swedeship Marine och Marinkraft där förutsättningarna för denna pilot diskuterades. Mötet resulterade i att förslag till ramar för piloten och en plan för det vidare arbetet togs fram.

SMTF söker nu kontakt med marintekniska företag som skulle ha intresse av att medverka i pilotprojektet.

Vill du medverka eller veta mer? kontakta Fredrik von Elern