Sjömat från land till bord

Nätverket ”Sjömat från land till bord” för landbaserade odlare startades nyligen i samarbete mellan RISE, SMTF och SWEMARC för att samla företag och entreprenörer som utvecklat, utvecklar eller ämna utveckla landbaserat vattenbruk. Nätverket syftar till att öka samarbetet i branschen och har ett starkt affärsfokus, dvs. aktiviteterna ska direkt kunna kopplas till affärsnytta för branschen.

Nätverket kommer att pågå under 2019 och 2020 och finansieras gemensamt av Region Skåne och Landsbygdsnätverket. I nätverket ingår personer som också är involverade i andra initiativ som arbetar med vattenbruksfrågor såsom SWEMARC, Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk, Maritima klustret och producentorganisationen De recirkulerande vattenbrukarna. Nätverket ”Sjömat från land till bord” ämnar komplettera dessa initiativ genom att utgöra en neutral plattform som verkar för att utveckla sjömatsodling på land.