The Connected Ship

I slutet av 2019 startade det av Nordic Innovation finansierade projektet The Connected Ship. Projektet syftar till att ta fram en digitaliseringsplattform ombord på ett fartyg genom användning av teknik, plattformar och erfarenheter från smarta stadsprojekt. Målet med projektet är att förbereda fartygen för framtida samspel med det smarta samhället; hamnar, lastbilar, last, passagerare och andra smarta mikrosystem.

Projektet är resultatet av ett nordiskt klustersamarbete mellan MDC, Maritime Development Center i Danmark, Mobile Heights, SMTF och finska VASEK.

För mer information, kontakta Eva Errestad eller Andreas Bach.