Projektet RIGHT är tänkt att stärka konkurrenskraften för den regionala ekonomin och att öka möjligheterna till stödinsatser som simulerar innovation i Nordsjöregionens ekonomier. Idén är att undersöka, testa och erbjuda lösningar för hur man utvecklar dynamiska utbildningsinstatser och affärsstöd – anpassade till framtida utmaningar.

Regionala partners från Nordsjöregionen kompletteras av kunskapspartners med olika erfarenheter och kompetens vilka bidrar till ett starkt och intressant partnerskap som tillsammans ställs inför två transnationella huvudutmaningar:

1. Bristande kunskap om långsiktig tillväxtpotential i olika regioner, behov av innovationskapacitet som utvecklas i enlighet med tillväxtpotentialen.

2. Brist på kompetens som hinder för innovation och tillväxt inom den blå näringen, energisektorn och relaterade områden. Fokus är på små och medelstora företag.

För mer information om projektet – klicka här