Havets maritima möjligheter – driver utveckling och tillväxt i bohuslänska kustsamhällen

1 juli kl. 09.00 Hamngatan 1, Maritima mötesplatsen, Almedalen

Hamnen kan vara ett nav för affärsutveckling. ”Maritim näringslivsstrategi” och ”Blå översiktsplan” är kommunala styrdokument som möjliggör en hållbar utveckling av de maritima näringarna i Norra Bohuslän. Vad händer när näringsliv, kommun och politik samarbetar för allas bästa?
Vi behöver nyttja våra resurser och möta utmaningar med en fortsatt utveckling av vårt näringsliv. Samtidigt behöver vi göra det utan att för den skull sätta vår attraktivitet eller våra naturvärden på spel. Norra Bohusläns attraktivitet är beroende av rena, artrika och livskraftiga hav. Havets livskraft är också en grundläggande förutsättning för de flesta maritima näringar som är etablerade eller är på väg att etableras i vår region. I arbetet med All Ashore(r) har vi identifierat hamnen som nav för destinationsutveckling. Hur blir en hamn en aktiv och attraktiv plats för besökare och invånare? Vad vill besökaren ha? Vilka krav finns på en hemmahamn och en besökshamn? Hur gör man hamnarna till nav för ett miljövänligt båtliv? Följ med på ett samtal lett av Anders Carlberg maritim expert på Västra Götalandsregionen om maritima möjligheter och lärdomar ifrån år av samverkan.

 

Medverkande:
Karina Linnér, VD, Svenskt Marintekniskt Forum. Elsie Hellström, Processledare, Tillväxt Norra Bohuslän. Anders Carlberg, Maritim expert, Västra Götalandsregionen. Anders Tysklind, Nationalparkschef, Kosterhavets Nationalpark. Patric Grund, Projektutvecklare, Svenskt Marintekniskt Forum. Carl Dahlberg, Projektsamordnare, Tillväxt Norra Bohuslän. Eva Errestad, Kommunikatör, Svenskt Marintekniskt Forum.