Planerar du att åka till SMM för att träffa befintliga eller presumtiva kunder? Är du i behov av ett konferensrum under dagarna i Hamburg, kontakta Cecilia Strokirk på cecilia.strokirk@ri.se.