Det har ekat tomt i mässhallarna under en lång tid på grund av pandemin. Men nu är det dags att ses, knyta kontakter och skapa nya lösningar tillsammans igen. SMTF arrangerar den Svenska Paviljongen om 200 kvadratmeter på SMM, Hamburg i september 2022 och vill erbjuda er möjligheten att ställa ut med andra svenska företag i paviljongen.

Vill du vara med och ställa ut i den Svenska Paviljongen kontakta Liselotte Melkersson på liselotte.melkersson@ri.se