SMTF har tillfrågats och accepterat att sitta med i referensgruppen för SCOOT (Swedish Centre for Ocean Observing technology).

SCOOT står för Swedish Centre for Ocean Observing technology. Vi möjliggör marin forskning och innovation. Vi fokuserar på små och innovativa företag inom automation, sensorteknik, kommunikation och angränsande marina teknikområden.

SCOOT tillgängliggör marin expertis och infrastruktur (fartyg, autonoma plattformar, instrument, sensorer, verkstad). Tillsammans skapar vi en dynamisk miljö med samarbete och problemlösning!

Bakom SCOOT står ett konsortium bestående av Göteborgs Universitet, MMT Sweden AB och SMHI. Extern finansiering under 2019 – 2021 kommer från Tillväxtverket. I SCOOT:s referensgrupp ingår VGR, RISE, Lighthouse och SMTF.