I juli är det dags för Almedalsveckan! SMTF är självklart på plats för att knyta kontakter men också som arrangör. Under 2 juli mellan 09:00 – 09:45 anordnar vi seminariet – “Ingenjörer, montörer och lite jävlar anamma? Hur ska den maritima industrin hitta rätt kompetens?”

För mer information, se programmet på Almedalsveckans hemsida

Har du frågor? Kontakta oss! 

Eva Errestad, Processledare, Svenskt Marintekniskt Forum/RISE, 0706-419932, eva.errestad@ri.se
Fredrik von Elern, Verksamhetsansvarig, Svenskt Marintekniskt Forum/RISE, 0724-506262, fredrik.vonelern@ri.se