I detta webinarium onsdagen 13 januari kl 09:00 i serien SMTF möter…berättar Christopher Pålsson, Lloyd’s List Intelligence om “Sjövägen är öppen efter pandemin”