SMTF blev inbjudna att göra en presentation av ”Fossilfria bränslen för sjöfarten” på Sjöingenjörssällskapets Årsmöte.
Vi bjöd med Johan Marcusson från Callenberg Technology Group för att presentera sina eldriftslösningar samt Thomas Stenhede från Scandinaos som presenterade de pågående och ansökta metanolprojekten.
Som väntat från denna grupp av ytterst kompetenta och erfarna personer blev det mycket livliga diskussioner och många frågor.
Kolla gärna sjöingenjörernas hemsida http://www.sjoing.se/. De har verksamhet utifrån Stockholm, Göteborg och Skåne. Tror att det finns plats för fler medlemmar.
För mer information om presentationerna kontakta Karina Linnér karina.linner@smtf.se