Nu kan projektägare som redan driver projekt inom det nationella regionalfondsprogrammet söka ytterligare stöd för projekt med inriktning mot energi­effektivisering. Med hjälp av stödet kan ni utveckla projektets aktiviteter, innehåll eller arbetssätt samt förlänga genomförandet. Projekten ska bidra till energi­effektivisering i små och medelstora företag.

De pengar som finns att söka kommer från Europeiska regionala utvecklingsfondens Nationella regionalfondsprogram, tematiskt område 4 – Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Ansökningsperiod: 1 oktober – 30 oktober 2021

För mer information läs här