Tillväxtverket informerar om kommande utlysningar

Här tips om möjlig finansiering av FoI-projekt genom Interreg-programmet för Östersjön Priority 3: Climate-neutral societies Mer information finns under Gateway for applicants på programmets hemsida: https//interreg-baltic.eu och på...

Vinnova: Sonderar intresse för Eureka GlobalStars utlysning

Vi på Vinnova……vill gärna sondera med er ifall ni upplever att det finns ett intresse inom sjöfarten och hos era aktörer av att vara med i en eventuell Eureka GlobalStars utlysning med Kina och Europeiska länder inom Green Shipping. Utlysningen riktar sig...

Tillväxtverket: EU-programperiod i Skåne-Blekinge

Nu finns möjlighet att söka medel som kan hjälpa er att lägga grunden för att driva större EU-projekt under 2021-2027. Regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge öppnar upp för ansökningar om att bedriva förstudier i Skåne och Blekinge län. Läs mer...

Waterborne TP: Working programme Horizon Europe 2021 – 2022

The overarching driver for this cluster is to accelerate the twin green and digital transitions and associated transformation of our economy, industry and society with a view to achieving climate neutrality in Europe by 2050. This encompasses the transition to...