Med denna utlysning vill Vinnova finansiera banbrytande och nydanande projekt som ska utveckla innovativa idéer och ny kunskap som kan ge hållbara mobilitetslösningar. Stänger den 23 maj 2023 kl 14:00.

Läs mer.