Vi på Vinnova…
…vill gärna sondera med er ifall ni upplever att det finns ett intresse inom sjöfarten och hos era aktörer av att vara med i en eventuell Eureka GlobalStars utlysning med Kina och Europeiska länder inom Green Shipping. Utlysningen riktar sig mot SMF och man skall ha deltagande från Sverige och från Kina men med respektive nationell finansiering.

Här kan du titta på en skiss ( obs! tidsschemat är inte aktuellt).

Skriv gärna några reflekterande rader till oss om detta till Claes de Serves, Vinnova, på claes.deserves@vinnova.se