Vill du tillsammans med andra bygga kunskap om hur små företag i landsbygder kan bli mer digitala? Nu finns stöd till samarbetsprojekt från Tillväxtverket via landsbygdsprogrammet. Läs mer här.