I utlysningen är det möjligt att söka medel i insatsområde 2, små och medelstora företag. Ansökningarna ska fokusera på att stötta företag som drabbats, eller riskerar att drabbas av ekonomisk kris på grund av coronapandemin.
Läs mer här.