Välkomna på ett diskussionsseminarium i Vänersborg.

25 november bjuder SMTF in till en Vänersborgskonferens riktad till er som driver verksamhet som berörs direkt eller indirekt av vattenvägarna mellan Göteborg och Vänern. Syftet är att synliggöra vattenvägarnas roll för olika verksamheter i Vänerområdet – hur dessa påverkar förutsättningarna för fritidsbåthamnar och yrkessjöfart och i nästa steg även turistnäringen och tillverkningsindustrin.
Välkommen att delta och diskutera!

När: 25 november mellan kl. 09.30 – 16.00
Plats: Folkets Hus på Kungsgatan 15 i Vänersborg
Deltagandet är kostnadsfritt och mat & dryck ingår.
Anmälan med namn, företag/organisation, ev. specialkost till Lise Backby Moberg;Lise@smtf.se, senast 20 november.

Dagens program

Moderator Björn Södahl, Södahl & Partners AB

09.30 Registrering med kaffe och fika

10.00 Vänerområdets vattenvägar – överblick och status
Per Lagerström, Sjöfartsverket

Vattenvägarnas betydelse för turistnäringen
Maria Engström-Weber, Visit Trollhättan & Vänersborg

Vattenvägarnas betydelse för en positiv utveckling av den marina besöksnäringen i Vänern
Dick Netterlid, Ordförande i Gästhamnar i Vänern

Vattenvägarnas betydelse för industrin
Björn Fredriksson, BillerudKorsnäs AB

12.00 Lunch

13.15 Handelshamnar i Vänern
Göran Lidström, Vänerhamn AB

Hur vattenvägar kan hjälpa Sverige
Johan Källson, Erik Thun AB

Nya slussar, en politisk principfråga
Christian Martins, Fyrbodal Samhällsutveckling & Infrastruktur

14.30 Fika

15.00 – 16.00 Paneldebatt och summering

Varmt välkomna!