Projektet Find Me stävar vidare och den tredje april genomfördes en workshop hos myndigheten HaV med målsättningen att forma konsortiet inför ansökan till Vinnovas UDI II (nästa projektfas). Uppslutningen från industrin var god och förutom redan inblandande parter medverkade även representanter från Radio Control AB, Garmin, Blink Services, Rudholm-Hk AB, Evidente samt Marincentrum Simrishamn.

Förutom att delge information om projektet till nya intressenter, fördes mycket intressanta dialoger om teknik, tillämpning samt möjliga kombinationer med annan utrustning.

Sedan tidigare har yrkesfiskare både från västkusten och ostkusten tillfrågats samt bekräftat intresse om att medverka i ansökan till UDI II. Yrkesfiskarnas medverkan är en viktig del i projektet för att kunna testa olika tekniker.

Find Me konceptet väckte intresse hos flera av de medverkande företagen som med tillförsikt avser medverka i UDI II ansökan.

Om Find Me

Förstudie som sker inom ramen för Vinnovas UDI 1 syftar till att undersöka möjligheterna att hitta en lösning för en spårbar märkning av fiskeredskap. Visionen är att hitta en kostnadseffektiv ID-märkning som är sökbar med hjälp av modern teknik. Om projektet lyckas uppnå sin målsättning ser vi fram emot en produkt som kan bidra till att minska antalet spökfiskande redskap, hjälpa myndigheter att skatta redskapsbestånd och underlätta för fiskare att återfinna förlorade redskap.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Fredrik von Elern