Som ett svar på den marintekniska industrins rekryteringsbehov, har Uddevalla Kommun startat en yrkeshögskoleutbildning som heter “Marin Serviceingenjör”. Utbildningen är på 2 år och ges på distans.

SMTF tillsammans med andra representanter för industrin, sitter med i ledningsgruppen för utbildningen och stödjer Uddevallakommun i arbetet med att forma en attraktiv utbildning.

Läs mer om utbildningen på HCB´s hemsida

Tillsammans kan vi bidra till kompetensförsörjning inom branschen!