Äntligen har NRIA Sjöfart 2021 publicerats. NRIA står för Nationell agenda för sjöfartsforskning och -innovation och är framtaget av nyckelpersoner från organisationer (bland annat SMTF) inom den marinaindustrin under projektledning av Lighthouse. NRIA:an ger rekommendationer om hur svensk forskning och innovation kan stärkas.

Hela NRIA hittar ni här.