Tisdag 30/6 kl. 13:00 – 13:50 på den maritima mötesplatsen håller vi ett seminarium om varvens roll som  näringsgeneratorer för den maritima industrin.

Varv är och fungerar som teknologicentrum där lokal verksamhet genereras och plåtslagare, svetsare, svarvare, elektriker, ingenjörer, inspektörer och en mängd andra kategorier samlas. De är värd för små industrikluster – avgörande för sjöfarten men också för jobb och industriutveckling i Sverige.

Under seminariet kommer vi får lyssna till tre varvsverksamheter och vad betyder de för Sverige – Ett reparationsvarv på östkusten och mitt i storstadsmiljön, – Ett maritimt center i Landskrona och ett nybyggnadsvarv – Swede Ship Marine AB. Hur påverkar varven underleverantörerna? Hur vill politikerna säkerställa maritima industrijobb?

Medverkande:
Staffan Röberg, vd, Stockholms Reparationsvarv AB. Bo Axelsson, vd, Swede Ship Marine AB. Per-Erik Larsson, director Marketing & Sales Electrical Energy Management, Callenbergs Technology Group. Mattias Malmberg, vd, Marinspect Safety & Rigging AB. Niklas Karlsson, riksdagsledamot S. Jimmy Ståhl, riksdagsledamot SD. Anna Hammargren, moderator, Sjöfartsforum. Karina Linnér, moderator, Svenskt Marintekniskt Forum.
Kontaktperson 1:
Karina Linnér, vd, Svenskt Marintekniskt Forum, 0709-50 78 09, karina.linner@smtf.se