Den 14 december höll SMTFs projektplattform CELESTE sitt tredje seminarium med tillhörande workshop för att generera projektidéer. Denna gång med fokus på hur morgondagens arbetsbåtar ska utvärderas och utformas. Mellan 14 och 20 deltagare från redare till tillverkare var på plats för att bidra med idéer för framtiden.

Fredrik von Elern, Verksamhetsansvarig SMTF.

Dagen kickades igång av SMTFs verksamhetsansvarige Fredrik von Elern med det övergripande SMTF- och CELESTE-programmets syfte att stärka det marintekniska området. Dagen syftade till att samla branschen kring ämnet arbetsbåtar och ta upp branschens utmaningar samt ta fram relevanta förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt. För att få inspiration till dagens workshop lades grunden med ett par intressanta föreläsningar: Mercy Ships av Stefan Sonesson från Mercy Ships Sverige och Seakeeping Evaluation Criteria for Workboats av Marion Zu från KTH.

Stefan Sonesson, Mercy Ships Sverige (vänster) och Marion Zu, KTH (höger).

Global Mercy sjukhusfartyg
Stefan Sonesson, Mercy Ships Sverige

Stefan Sonesson berättade om Global Mercy, världens största civila sjukhusfartyg. I början av 2023 är detta världsunika fartyghelt klart att gå ner till Senegal för sin första hjälpinsats. Stefan berättade om status för fartyget, Mercy Ships hjälpinsats, gav en inblick i olika volontärsroller samt gav exempel hur några västsvenska företag nu satsar på Mercy Ships i sitt CSR-arbete.

 

Sjöegenskapskriterier av arbetsbåtar
Marion Zu, PhD student, KTH

Marion Zu är doktorand i Naval Architecture/Seakeeping på KTH Royal Institute of Technology med bakgrund inom naval architecture och marinteknik. Hon presenterade sin pågående forskning som undersöker utvecklingen av utvärderingskriterier för sjöhållning som säkerställer en bättre och säkrare arbetsmiljö för besättningen ombord på arbetsbåtar. Besättningen påverkas negativt av fartygsrörelser biomekaniskt, när det gäller prestationsstörningar och när det gäller fartygsdrift. Att ta itu med oönskade rörelser som påverkar uppgiftsutförandet i den tidiga designen av fartyg bör säkerställa maximal funktionsduglighet och detta bör uppnås genom ett systematiskt tillvägagångssätt för sjöhållningsanalyser med rätt uppsättning av sjöhållningsutvärderingskriterier.

I slutet av Marions presentation ställde hon en relaterad fråga som vägledde workshopdiskussionerna: “Vad bör man tänka på vid utvärdering av arbetsbåtskonstruktioner i framtiden när det gäller sjöhållningsprestanda?”.

Marion Zu från KTH presenterar om Seakeeping Evaluation Criteria for Workboats.

CELESTE workshop
Efter föreläsningarna satt deltagarna i grupper för vidare diskussioner. Grupperna diskuterade samma fråga med hjälp av en stödmatris av olika relevanta kategorier inom arbetsbåtsområdet. Matrisen fylldes med post-its med olika idéer (post-its i olika färger representerade utmaningar, möjligheter och lösningar eller andra relevanta idéer). Varje grupp ombads att prioritera en av idéerna.

Förslagen kommer att gås igenom av SMTF och de idéer som är starkast kommer skickas ut till grupperna som ett projektförslag i form av en one-pager. Dessa planeras att skickas ut under december månad.

Sammanfattningsvis var det inspirerande och lärorika diskussioner, som resulterade i en rad intressanta uppslag att omsätta i projekt.

Marion Zu från KTH modererade en grupp.

Joakim Lundman från RISE modererade en grupp.

Torsten Linders från Göteborgs Universitet modererade en grupp.