ecoboatindexloggaEcoboat Index startade som ett branschinitiativ för att lyfta fram miljöfrågor inom branschen. Tillsammans med en arbetsgrupp, bestående av representanter från Sweboat, Nimbus, Najad, Malö, Anytec, Linder Aluminiumbåtar, Ryds och Saltholm Marindesign, har Svenskt Marintekniskt Forum utvecklat en metod och ett webbaserat verktyg för att underlätta deklarationen och framtagningen av indexet.

Svenskt Marintekniskt Forum såg utvecklingen av Ecoboat Index som en branschgemensam effektivisering inom bland annat kommunikation och marknadsföring. Den kanske självklara nyttan med verktyget är att det möjliggör en enklare jämförelse mellan olika aktörers erbjudanden vad gäller miljöpåverkande faktorer.

Nuläge (vintern 2014)

Dessvärre är konjunkturerna i båtbranschen inte optimala för att på allvar introducera Ecoboat Index. Vi vet att branschen själv jobbar målmedvetet i riktning mot minskad miljöbelastning och hållbar produktion.

Ecoboat Index är unikt i sin funktion, SMTF arbetar nu med att hitta lämplig plats i marknaden för det. Vi kommer att informera om detta framöver.

Men projektet i sig var mycket framgångsrikt, och vi råder inte över konjunkturerna. Många signaler från omvärldsbevakning antyder att en ökning av europeiska konsumenters köpkraft finns inom synhåll. Ecoboat Index kommer inte att vara mindre aktuellt då. Vi uppdaterar kontinuerligt systemet för att hålla det aktuellt.
Kontakta oss gärna för mer information om Ecoboat Index.