Framgångarna avlöser varandra i det Skandinaviska ClimeTech företaget eMarine Engineering Nordic Ab. För att möta upp rederiernas miljömål och stärka sin position inom klimatförbättrande åtgärder för fartyg har bolaget rekryterat Thomas Roos för rollen som styrelseordförande.

Thomas Roos har en lång gedigen erfarenhet i ledande positioner samt en dokumenterad stark historik med framgångsrik utveckling, implementering och genomförande av globala affärsstrategier i olika branscher och jurisdiktioner. Thomas kommer närmast från Callenberg Group där han i 16 år verkat som bolagets VD med ansvar för koncernens bolag i Sverige, Danmark, Norge, USA, Kina, Polen, Dubai och Singapore. Hans erfarenhet av bolagsbyggande återspeglar sig i en omsättning om 100-130MUSD. Callenberg Group blev senare uppköpt av USA ägda Trident.

”Det glädjer mig enormt att vi lyckats visa för Thomas att vi genuint arbetar för lösningar som verkligen gör skillnad för fartygens utsläpp. Det vi åstadkommer ger stora resultat för både passagerare och miljön och jag tror det var en bidragande faktor till att Thomas valde att komma till oss. Genom denna rekrytering tillförs vi unik spetskompetens, ledarskap samt ett nätverk till de främsta innovationsledarna inom hela sjöfartsbranschen. Thomas mångåriga erfarenhet av att bygga team, identifiera vinnande teknologier, erfarenhet och kunskap om bolagsbyggande är precis vad eMarine behöver för att växa enligt vår nutida strategi” Säger eMarine´s VD Christoffer Gustavsson.

I rollen som styrelseordförande kommer Thomas Roos säkerställa utvecklingen av bolagets internationalisering, produktutveckling och organisation samt verka som ett nära stöd till bolagets ledning.

Världens kryssnings- och handelsflotta står inför en stor omställning där snabba beslut behövs för att kunna realisera de nya utsläppskraven. Jag har under tid fått möjligheten att följa eMarine´s utveckling och färdplan, och jag ser potentialen i företaget där ägarnas vision och unika kunskap är ett faktum inom energieffektivisering på fartyg. Jag antar med glädje uppgiften som styrelseordförande i eMarine och jag utmanar mitt nätverk att följa med på vår resa mot en renare sjöfart” Säger Thomas Roos.

 eMarine Engineering Nordic Ab är ett Skandinaviskt ClimeTech företag med inriktning på energieffektiviserande åtgärder för alla typer av fartyg i befintlig trafik. Företaget har sedan starten 2015 hjälpt rederier att reducera sina utsläpp med ca 4000 – 8000 Ton CO2 per år och fartyg. eMarine Engineering Nordic Ab har sitt säte i Stockholm med dotterbolag på Åland och i Estland. Företagets vision är att med minsta möjliga installation av ny energikrävande utrustning, modernisera fartygens befintliga system till ett förbättrat klimat på insidan för passagerare, samt ett minskat klimatavtryck för rederiet på utsidan av fartyget.