Styrelsen för SMTF kallar till extra föreningsstämma den 6 april 2017 med anledning av styrelsens förslag till överlåtelse av rörelse till RISE samt avveckling/upplösning av förening, som informerades om på medlemsmötet den 22 februari 2017.

När: Torsdagen den 6 april 2017 kl 13.00. Mötet inleds med lunch kl 12.00. och avslutas senast 15.00.

Var:  Comfort Hotel Göteborg, Skeppsbroplatsen 1, Göteborg.

Anmälan till eva.errestad@smtf.se.

Protokoll, underlag samt medlemsprogram har skickats ut till alla medlemsföretag men kan begäras via mail till info@smtf.se. Hit mailar man även för att be om ett fullmaktsdokument om man inte kan närvara men önskar ge fullmakt åt någon inför omröstningen.

Kallelse till ordinarie årsmöte kommer längre fram.