Region Skåne erbjuder nu finansiellt stöd i form av checkar för digitalisering samt internationalisering. Ta en titt och se vilket stöd du som företagare i Skåne har rätt att söka.

Grundläggande riktlinjer:

  • Företaget ska ha 2-49 anställda varav minst två personer arbetar 100 procent.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 10 miljoner EUR.
  • Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser som möjliggör digitalisering/internatonalisering.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.

Digitaliseringscheckar

Som företagare i Skåne kan du söka stöd för digitalisering och kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten. Läs mer 

OBS! Årets andra utlysning stänger redan den 16 april

Internationaliseringscheckar

Checkarna är ett stöd till små företag som vill förbereda för en internationalisering för att nå en ny marknad, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Ansökningar välkomnas löpande under året. Läs mer