Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med JUMO och ABB Swedewater hälsar dig välkommen till ett nytt  frukostmöte i ADMA-serien.

Vi besöker JUMO i Helsingborg och lär oss mer om sensorer och hur dessa kan samverka mot möjligheter för tillståndsbaserat underhåll.  Sensorer är grunden för att kunna registrera aktuellt tillstånd, flera mätvärden ger trender, allt samverkar till att fatta beslut om åtgärder.

JUMO kommer att berätta om sensorer och hur dessa tillverkas med hög noggranhet och anpassning till applikationen. ABB Swedewater informerar om hur sensorer av olika slag konstrueras in i deras produkter.

Tekniken och digitaliseringen omkring oss utvecklas i en rasande takt och det gäller att hålla örat mot rälsen. Detta frukostmöte tar vi även tempen på vad ni vet om 3D-printing, blockchain, nya smarta material och digitalisering.

SMTF uppdaterar er också om Nessie, det senaste godkända projektet inom ADMA och Vanguard Initiative. Vi avslutar med rundvandring i produktionen hos JUMO.

Plats: JUMO Mät- och Reglerteknik AB, Lilla Garnisonsgatan 33, Helsingborg

När: 24 mars 2017 (begr antal platser). Vi börjar med frukostmingel kl 08.30. Därefter presentationer av JUMO, ABB Swedewater, Nessie-projektet, rundvandring – 11.00 (max)

JUMO bjuder på frukost och kaffe. Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan senast 21 mars 2017 med namn och organisation till: Janne Rydh, janne.rydh@smtf.se eller 070-052 47 50.

Hjärtligt välkomna önskar Svenskt Marintekniskt Forum, JUMO och ABB Swedewater