Vi besöker Liedholms Maskinteknik i Helsingborg och lär oss mer om krav och metoder för att rena fartygs ballastvatten och hur man verifierar resultatet

De nya IMO-reglerna angående ballastvattenrening som börjar gälla inom kort innebär både nya krav och möjligheter för industrin.

Under morgonen kommer SeaAnalytics berätta bakgrunden till varför kraven har tillkommit, hur man kan mäta och verifiera att de uppfylls samt möjligheten till dispens. Liedholms kommer lära oss mer om ett av systemen som används, berätta om utvecklingsarbetet samt ge oss en inblick i tillverkningen som sker hos dem.

SMTF passar samtidigt på att informera om framåtskridandet inom ADMA och Vanguard Initiative.

Var och när?

Plats: Liedholms Maskinteknik AB, Ingenjörsgatan 2, Helsingborg

När: 17 februari 2017 (begr antal platser). Vi börjar med frukostmingel kl 08.30.
Därefter presentationer av SeaAnalytics, Liedholms, ADMA-projekten, rundvandring – 11.00 (max)
Liedholms bjuder på frukost och kaffe. Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan senast 14/2 -17 med namn och organisation till:

Janne Rydh, janne.rydh@smtf.se eller 070-052 47 50

Hjärtligt välkomna önskar Svenskt Marintekniskt Forum, Liedholms och SeaAnalytics!