Tid:  21 mars, 2024, 08:30-09:45
Plats: Online


Produkter och material som kan återbrukas under lång tid innan de återvinns i stället för att återvinnas direkt är oftast resurseffektiv och bättre för klimat och miljö. Det finns många exempel som tyder på att det ger konkurrensfördelar och bibehållen eller högre lönsamhet. 

Men att designa en cirkulär affärsmodell är inte helt lätt, det bygger på ett annat sätt att skapa värdet i en produkt vilket i sin tur kräver ett nytt sätt att arbeta tillsammans, med underleverantörer, tjänsteleverantörer, kunder och andra viktiga aktörer i företagets samverkande nätverk. Övergången till en mer cirkulär och ett resurssparande arbetssätt sker dock oftast gradvis men hur?

Kom och lyssna, lär, fråga och diskutera hur svenska företag kan utnyttja sina kvalitativa produkter och tjänster för framtida lönsamma affärer. 

Anmäl dig här.