I Chalmers mastersprogram Maritime Management arbetar studentgrupper i höst med företagscase på vilka de får applicera sina kunskaper. Uppgiften går ut på att göra en helhetsbedömning över miljöaspekter hos ett företag, ge rekommendationer för ett fortsatt miljöarbete samt att skriva en miljöpolicy. Förra året deltog företag i från skilda branscher men med marin koppling. Alla företagen har sett stor nytta av projektet och kunnat ta med sig resultaten i ett fortsatt arbete med att utvecklas mer hållbart. Detta är ett perfekt första steg för er som vill ha bättre koll på er miljöpåverkan.

VAD KRÄVS AV ER SOM FÖRETAG?

* Anmälan till Miljöbron
* Att ni bistår studenterna med företagsspecifik information (Sekretess möjlig)
* En kontaktperson som finns tillgänglig för frågor under projektets genomförande, är engagerad och
intresserad
* Reseersättning till studenterna om er verksamhet ligger utanför Göteborg
* Att ni efter projektets avslut fyller i en utvärdering
SÅ FUNGERAR DET

När? Studentprojektet startar i september 2016 och avslutas i januari. Totalt omfattar varje projekt ca 2 veckors heltidsarbete, fördelat på projektperioden.

Var? Studenterna gör ett inledande besök hos er och utför därefter arbetet från skolan. Under projektperioden kommer studenterna att ha kontakt med er och eventuellt besöka er verksamhet fler gånger för att inhämta information.

Resultat? Studenterna redovisar resultatet genom en muntlig presentation samt en skriftlig rapport. Efter avslutat projekt har ni en god grund att bygga vidare på och eventuellt ta arbetet vidare mot en miljöcertifiering

ANMÄL DIG TILL
Christin Carlsson, Regionansvarig Miljöbron Göteborg
christin@miljobron.se
0766-12 17 52

Läs mer om Miljöbron