För första gången arrangerar Trafikverket en forsknings- och innovationsdag inom sjöfartsområdet. Den vänder sig till forskare, konsulter, företrädare för företag, organisationer och myndigheter i branschen. Under dagen lyfter man fram några av de projekt som redan får finansiering av Trafikverket och GreenPilot är ett av de projekt som man valt ut. Mer information om dagen hittar ni här.

See GreenPilots pressrelease “Meatballs, ABBA and Methanol Powered Ships”