Vid kris kan man välja att bli blockerad eller att agera. För de som förstår marknadslogiken och är orädda för att agera, kan detta vara en enorm möjlighet. Heléne Olsson på Kairos Future kommer att berätta om exempel på företag som har tagit innovation till nya höjder med enkla medel för att bli både resilienta och faktiskt jacka upp hela sin affärsrörelse. Det handlar om att arbeta med de resurser man har, samt sin innovationskraft. Du får tips på hur du kan göra detta i din egen verksamhet.

Tid: 18 juni 2020, kl 08.30 – 09.30
Plats: Digitalt

Detta webinarium anordnas av Skånes kluster IUC Syd, Packbridge och SMTF, Svensk Marintekniskt Forum.