Workshopen i TurningTorso i Malmö i förra veckan arrangerades av Region Skåne och byggde på den enkät SMTF skickade ut till sina medlemmar med frågor hur de ser på dagens och framtidens kompetensförsörjning inom marinteknik. Vi fick höra success stories från Finland där nästan 50% av gymnasieleverna i Åbo väljer praktiska yrkesinriktningar efter gymnasiet tack vare ett långsiktigt arbete med att synliggöra tung och bearbetande industri som ett attraktivt yrkesområde. Samma talare meddelade att man inom två år kommer behöva anställa 10 000 personer till varvsverksamheten i Åbo och byggnationerna av lyxkryssare.

Diskussionerna under dagen återkom till tre grundläggande punkter som även reflekterades i svaren på enkäten;
– Synligheten av den maritima industrin och dess behov av kompetens och ny personal måste bli tydligare.
– Barn i låg- och mellanstadiet är rätt ålder för att väcka intresset och bygga upp en medvetenhet om vår bransch
– Vem äger problemet? Industrin måste fråga sig vad som driver unga människor idag och jobba på hur man kan möta och överbrygga generationsklyftor inom det egna företaget.

Ytterligare en success story kom från Uusikaupunki i Finland där Valmet Automotive sökte 3000 arbetare och där man genom en intensiv PR-kampanj, samarbete med kommunen och politikerna fick in närmare 10 000 jobbansökningar. Det högst skattade yrkesgruppen har visat sig vara de frisörer och frisörskor som bytt bana och vars fingerfärdighet kom väl till pass. I utvärderingen av den framgångsrika kampanjen identifierade  man bl.a följande nyckelfaktorer:

-Bred synlighet; Kampanjen åkte land och rike runt och togs som ett resultat upp på TV-nyheterna varpå ansökningarna peakade direkt efter
-Att individen gör skillnad; Budskapet om att “Du är behövd” genomsyrade hela kampanjen
-Inte ett val för livet; Valmet proffilerade sig som en fexibel arbetsgivare som signalerade att ge fordonsindustrin en chans för att få nya erfarenheter, inte nödvändigtvis en karriär för livet.

Vad tror du? Kan vi lära oss nåt från de finska exemplen? SMTF jobbar vidare med kompetensfrågorna och är bland annat med i framtagningen och styrelsen till den Marin Serviceingenjör som går av stapeln på Högskole Centrum Bohuslän till hösten.
Om du vill diskutera kompetensfrågor med oss eller om du är ett medlemsföretag som söker personal, kontakta oss gärna via telefonnummerna på vår medarbetarsida eller på info@smtf.se. Medlemmar till SMTF har även rabatterad kostnad för jobbannonser i Sjöfartstidningen.