Pandemin har fått hela samhället och världen att göra en 180 graders vändning. Inget är som det brukade vara. Det gör att vi behöver tänka om i hur vi gör affärer, hur vi tillhandahåller och säljer våra tjänster och vad samhället i stort kommer att behöva. Eva Vati på Vati of Sweden kommer att ge dig verktygen och handfasta tips på hur du ser till att skapa nya affärer i spåren av covid-19.

Tid: 11 juni 2020, kl 08.30 – 09.30
Plats:  Digitalt

Detta webinarium är del av en serie som anordnas av Skånes kluster IUC Syd, Packbridge och SMTF, Svenskt Marintekniskt Forum.