Intresserad av utställningsyta på Norshipping 2021?

Genom en enkät undersöker vi just nu intresset bland våra medlemmar och andra företag att under Norshipping 2021 ställa ut i den svenska paviljongen arrangerad av SMTF. Norshipping erbjuder oss plats i Hall D – Shipbuilding & Repair.

Vi önskar ert svar senast den 20:e april för att kunna bedöma hur stor yta vi behöver för vår paviljong.

OBS! Vår enkät innebär inte en bindande anmälan utan avser endast att skapa en förståelse kring ert intresse.

Läs mer om Norshipping