På grund av rese- och mötesrestriktioner med anledning av coronaviruset, har den internationella styrkommittéen för INNOV’SAIL 2020 beslutat att hålla konferensen digitalt. Detta kommer ske som planerat 15-17 JUNI 2020. Mer information kring eventet kommer snart!

Efter ett uppehåll på 100 år är segel på väg tillbaka inom den kommersiella sjöfarten. Allt fler rederier är intresserade av att använda vindkraft för att reducera bränsleförbrukning och miljöfarliga utsläpp. Många olika projekt är på gång världen över och besparingspotentialer från ett 10-tal procent till närmare 100 procent redovisas, beroende på önskad transporthastighet och leveranssäkerhet.

På Chalmers och systerföretaget SSPA pågår omfattande forskning inom området, och Chalmers kommer 15-17 juni 2020 att ha en konferens där alla organisationer engagerade i vindkraft för fartyg har bjudits in. Medarrangör är International Wind-Ship Association, som arbetar med att sprida kunskap om de olika projekten.

Konferensen kallas INNOVSAIL 2020 och äger rum i Sjöräddningens lokaler i Långedrag. Det är den femte konferensen i INNOVSAIL-serien. De fyra tidigare har hållits i Lorient, Frankrike med tonvikt på elitkappsegling (OS, America’s Cup, Volvo Ocean Race). Vindassiterad fartygspropulsion har förekommit i mindre utsträckning, men är nu ett lika viktigt tema som kappseglingen. Totalt kommer 35 föredrag att hållas varav nästan hälften inom fartygsområdet. En viktig effekt är kunskapsöverföringen från de avancerade kappseglingsprojekten till den kommersiella sjöfarten.

För alla med intresse av segelassisterad fartygspropulsion erbjuder INNOVSAIL 2020 en möjlighet till överblick över pågående projekt, vilka tekniska lösningar som föreslås samt besparingspotentialen för olika system och transportvillkor. Alla intresserade är välkomna.

För mer information se Lighthouse hemsida