Markis_Logo_Färg.jpgSamlet EUOKS-logo_farve_lilleSV

 

 

 

Projektet MARKIS avslutades i maj 2013 efter ett tre år långt samarbete mellan svenska, danska och norska maritima aktörer från akademi, offentliga institutioner och branschorganisationer. MARKIS uppgift har varit att bidra till kompetens- och innovationsutveckling för att reducera utsläpp från sjöfarten och stärka det maritima klustret i Kattegatt-Skagerrakregionen. Många värdefulla kontakter skapades i det skandinaviska nätverket som ger förutsättningar för fortsatta aktiviteter för ren sjöfart och blå tillväxt i regionen.

En informativ populärversion av slutrapporten gjordes med stöd av Västragötalandsregionen, den kan läsas här. Pdf-version kan laddas ner här.

Svenskt Marintekniskt Forum var aktiv inom flera av projektets arbetsområden såsom alternativa bränslen, reningsteknik, lättvikt och energieffektivisering. En viktig uppgift för oss var att erbjuda företagen en arena att träffas och diskutera framtidens lösningar inom dessa områden genom workshops, seminarier och studieresor.

Mer information
www.markis.eu
www.markis-stories.eu