Green Consulting Group AB erbjuder en intensivkurs i linjesjöfart som fått högsta utvärdering vid tidigare tillfällen! Medlemmar till SMTF som anmäler fler än 1 person får 10% rabatt på kursavgiften.

Kursen riktar sig till anställda på hamnar, terminaler, linjerederier, linjeagenturer, speditörer, import och exportbolag samt andra aktörer i varuförsörjningskedjan. Kursen lämpar sig även till andra, exempelvis myndigheter, som vill ha en bredare förståelse för den containeriserade delen av sjöfarten. Se bifogat program, som bla kommer att kompletteras med insikt i hur de nya allianserna kommer att fungera.

Efter kursen ska deltagarna ha:

  • Kännedom om uppkomsten av linjesjöfart, dess industriella profil samt dess betydelse för världshandeln.
  • Vetskap om bakgrunden till konferenser och avreglering.
  • Kunskap om linjesjöfartens organisation, samarbetsformer och operation.
  • Inblick i containerns historia samt betydelsen för handel och välfärd.
  • Uppfattning om struktur och utveckling av de intermodala transportsystemen.
  • Insikt i viss dokumentation och E-handelns allt ökade betydelse inom linjesjöfart.
  • Förståelse för hur linjesjöfarten arbetar med uthållighetsfrågor såsom miljö inklusive ”slow steaming” etc.
  • Insikt i de nya alliansstrukturerna fom 2017 – styrkor och svagheter.

Hela programmet inklusive kursmaterial, lunch och middag kostar sek 6500 kr exkl.moms, per person.

Kursen hålls på Clarion Hotel Winn i Gävle den 11-12/10 lunch-lunch
Vänligen maila din anmälan till info@greenconsultinggroup.se med namn, företag, fakturadress samt e-postadress.