En förmiddag i säkerhetens tecken!

Onsdagen den 1 september bjöd SMTF på en förmiddag i säkerhetens tecken där en rad aktörer inom området fick möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Seminariet som varade två timmar presenterades av Peter Sjögren som är Senior forskare på RISE och en del av SMTFs projektgrupp. Peter öppnade med att presentera SMTFs tre fokusområden: SARGASSO, Blå världen och CELESTE. Projektet SARGASSO bidrar med innovationsledning har en rad kluster knutet till sig. Den Blå världen handlar om kompetensutveckling och CELESTE arbetar med framtidens fartyg och arbetsbåtar, idéen om en samlad databas för branchen presenterade också.

Anne Dederich från RISE presenterade projektet ”Safe Evacuation at Sea”som syftar till att undersöka och förbättra resenärers säkerhet på fartyg. I projektet undersöker man verkliga utmaningar vid evakuering när det kommer till homogena och blandade grupper av resenärer. Ett fokus ligger även på hur alkoholpåverkan förändrar beteendet och ger andra utmaningar vid evakuering. Arbetet baseras på studier, undersökningar om passagerardemografi, intervjuer, observationer och passagerarenkäter. Man har även gjort tester i en tunnel på land för att undersöka tidsåtgång och samarbete under olika gruppsammansättningar, vissa under inflytande av alkohol.

Mikael Lundholm från CM Hammar berättade om sjösäkerhetsföretagets erbjudande när det kommer till design och tillverkning av produkter för livräddning på vatten. Företagets viktigaste produkter är Hydrostatic Release Units, Remote Release Systems och Lifejacket Inflators. Genom kontrollenheten kan man manuellt utlösa olika säkerhetsfunktioner från kommandobryggan vid behov, så som att linor för livbåtar kan kapas vid evakuering. Systemen kan kopplas samman med brandlarm och vattensläckningsystem om man önskar. Mikael pratade även om SOLAS regelverk och hur detta skulle behöva uppdateras med ett speciellt fiskedirektiv då denna typ av fartyg är mest olycksdrabbade och har andra säkerhetsbehov än de större fartygen, där CM Hammars Remote Release Units med sensorer skulle göra stor nytta.

Fredrik Falkman från Sjöräddningssällskapet berättade om projektet Eyes-on-Scene som syftar till att få en så bra bild av en olycksplats så snabbt som möjligt, genom drönarteknik. Detta för att kunna avgöra hur snabbt en räddningsoperation behöver ske och vad besättningen behöver vara förberedda på när de kommer fram till olycksplatsen. Drönarna ska vara lokaliserade på en rad avfyrningsstationer och när ett larm kommer in beräknas bästa rutt från olika stationer beroende på väder och luftströmmar. Därefter skjuts drönaren ut och förser pilot och räddningsledare med bildmaterial. Projektet kommer testköras hösten 2021 i ett avgränsat område i Göteborgs skärgård och under sommaren 2022 hoppas man på att kunna flyga på skarpa larm.

Staffan Bram från RISE pratade om säkerhetsdesign med fokus på den mänskliga faktorn. Han berättade om projektet LASH FIRE som arbetar med brandsäkerhet på Ro-pax fartyg som fraktar både människor och stora laster. Om det börjar brinna landar ansvaret i första hand på besättningen som ofta befinner sig långt från land. Detta betyder att det är av stor vikt hur man organiserar arbetet och hur system och tekniska hjälpmedel är utformade.

En annan vinkel man tittar på i projektet är hur fartyg ska designas för att ge ett bra stöd i en svår situation. Det är inte alltid som automatiserade system hjälper människor utan kan ibland bli komplexa och medföra tekniska problem. Ekonomi hos rederier kan ibland leda till avvägningar där inte alltid besättningens behov och säkerhet kommer först och här vill projektet hjälpa rederier i hur man bygger kostnadseffektivt och säkert.

Anders Schening från LifeFinder gjorde en presentation av det relativt nystartade företagets produktutbud. Här ligger fokus på hur ny teknik kan öka säkerheten, minska skador och rädda fler liv.

Företaget har designat och producerat smarta och små sensorer som enkelt kan integreras i kläder och utrustning som används dagligdags. Dessa ligger sedan och ”lyssnar” på avvikelser så som vatten, fall, ström och andra faktorer. Oftast är det är kombination av avvikelser som bygger helhetsbilden av situationen och som leder till ett larm. Med hjälp av GPS skickas koordinater och information till den som ska göra räddningsinsatsen och information kan se olika ut till olika mottagare. LifeFinder menar att säkerhet måste vara enkelt för att bli användbar.

Vi tackar alla föredragshållare för en intressant förmiddag och för dig som vill finns presentationen att se i efterhand på smtf.se.

Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta Peter Sjögren på peter.sjogren@ri.se