Projektet NeSSIE som fokuserar på antikorrosionslösningar i Nordsjön avslutade i december sin andra utlysning. Härnäst väntar en intensiv period som ska klargöra framtiden för de berörda projekt som tagits fram inom NeSSIE och där utvalda leverantörer kallas till Glasgow.

Den 5 december avslutades steg 2 i NeSSIE som innebar att intresserade leverantörer av korrosionslösningar kunde skicka en Entry Of Interest för att visa sitt intresse. Totalt har 45 företag valt att göra detta, varav 5 från Sverige, något vi ser som mycket glädjande.

Nu väntar steg 3 i processen vilket innebär att de projektledande företagen från steg 1 (EMEC, SSE och ATLANTIS) som tidigare identifierat ett antal utmaningar, får ta del av intresseanmälningarna och sedan välja ut de mest intressanta leverantörerna. Berörda aktörer kommer sedan att kallas till Glasgow den 24 januari 2019 i samband med konferensen Taming NeSSIE. Detta event är öppet för alla intresserade och kommer att innefatta B2B-möten där problemägarna och lösningsleverantörer träffas för att diskutera samarbeten i syfte att skapa affärer. I förlängningen ska detta leda till att tre olika NeSSIE-projekt definieras, för att sedan i olika eller sammanslagna fortsättningsprojekt kunna genomföras.

Vad är NeSSIE? 

Vill du veta mer om projektet eller har du övriga frågor? Kontakta Janne Rydh