NeSSIE

Nessieprojektet kommer att utnyttja den existerande kunskapen inom antikorrosionsteknologin/nya material-lösningar från den maritima sektorns värdekedja för att utveckla demoprojekt inom förnybar offshore energi i Nordsjön.
Kommer att:

  • Utveckla 3 st offshore förnyelsebara demoprojekt relaterade till korrosions frågor med utnyttjande av den existerande värdekedjans expertis
  • Snabba upp utvecklingen avseende kostnadsreduktioner för investeringar inom våg, tidvatten och offshore vind
  • Stödja de utvecklade demoprojekten så att de blir tillgängliga för både privata och offentliga investerare.

Ni kan ta tillfället i akt redan nu genom att medverka som sk lead i ett sådant demoprojekt eller leverantör till projektet. Det kan vara ett tillfälle att närma sig en växande marknad.