NeSSIE

Nessieprojektet kommer att utnyttja den existerande kunskapen inom antikorrosionsteknologin/nya materiallösningar från den maritima sektorns värdekedja för att utveckla demoprojekt inom förnybar offshore energi i Nordsjön. Kommer att:

  • Utveckla 3 st offshore förnyelsebara demoprojekt relaterade till korrosions frågor med utnyttjande av den existerande värdekedjans expertis
  • Snabba upp utvecklingen avseende kostnadsreduktioner för investeringar inom våg, tidvatten och offshore vind
  • Stödja de utvecklade demoprojekten så att de blir tillgängliga för både privata och offentliga investerare.

NeSSIE-projektet är just nu inne i sin tredje fas och väljer ut leverantörer som ska delta i de värdekedjor som ska utgöra demoprojekten. 
Läs mer här

Läs mer på Nessie-projektets hemsida