Nu lanserar Innovatum en sida med aktuella EU-program. Syftet med sidan är att ge en överblick av kommande och existerande utlysningar av intresse för aktörer inom Fyrbodal. Detta är en levande sida som kommer att uppdateras kontinuerligt av Innovatum. Sidan är med andra ord inte heltäckande över alla idag existerande program och utlysningar, de du finner på sidan är sådana som ryms inom Innovatums och dess nätverks intresseområden.

Sidan hittar du här.