Nu lanseras SARGASSO – En maritim innovations- och samarbetsplattform från Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), del av RISE.

SARGASSO är en maritim innovations- och samarbetsplattform som kommer samla den maritima industrins behov kopplat till såväl teknik- som tjänsteutveckling och nya samarbetspartners.

SMTFs medlemsföretag har förtur till de projekt- och affärsförslag som kommer in, i nästa steg skickas förfrågan ut i det bredare nätverket, nationellt och internationellt.

SARGASSO fyller flera externa och interna funktioner för att få ett samlat grepp om den maritima innovationshöjden i Sverige. Genom SMTF:s nätverk ut till andra klusternätverk utgör plattformen även ett konkret verktyg för att nå industrier utanför det maritima segmentet.

”Med SARGASSO kan vi lättare marknadsföra marintekniska affärsmöjligheter samtidigt som vi för in ny kompetens och expertis till den maritima sektorn” säger Eva Errestad, Processledare för SARGASSO.

”Plattformen blir också ett sätt att generera ökad medlemsnytta för våra medlemmar då de är de första att ta del av förfrågningarna som kommer in på plattformen.”

Läs mer om SARGASSO här