SMTF gratulerar Henrik Malm som efterträder Linda Ahl som Head of PrimeServ på MAN Diesel & Turbo Sverige AB. Henrik har jobbat på MAN Diesel & Turbo sedan 2013.