Summering NeSSIE-aktiviteter

SMTF summerar de senaste två aktiviteterna inom projektet NeSSIE och berättar om vad som väntar härnäst.