Sedan den 1:e september är SMTF en del av RISE, Research Institutes of Sweden. SMTF:s arbete kommer fortsätta som tidigare med syftet att stärka de marintekniska företagen och företräda den maritima branschen. För våra medlemmar innebär detta att SMTF:s förmågor som en viktig aktör på den marintekniska arenan i Sverige stärks. Med RISE värdskap kommer SMTF genom samordning och samarbete få resurser vi inte tidigare har haft tillgång till. I samband med RISE övertagande har även två nya medarbetare tillkommit, Fredrik von Elern som verksamhetsansvarig för SMTF och Andreas Bach som ansvarig för verksamheten i Region Skåne. Patric Grund från SMTF har dock valt att inte komma med till RISE utan väljer att utveckla sin egen verksamhet, vilket vi önskar Patric lycka till med.

T.v. Fredrik von Elern, t.h. Andreas Bach

SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM EN DEL AV RISE

Sedan 1 september är Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) en del av RISE inom divisionen Safety & Transport. Föreningens medlemmar organiseras i ett medlemsnätverk och personalen, nu anställd av RISE, kommer fortsatt att arbeta med SMTF som varumärke och med en medlemsutsedd styrgrupp som ansvarar för den långsiktiga verksamhetsutvecklingen.

– Den resursförstärkning som sker genom samordningen med RISE hoppas vi skall bidra till större möjligheter att stödja behovsdriven utveckling inom den marintekniska näringen säger SMTF’s nye verksamhetsansvarige Fredrik von Elern. ”Den dagliga verksamheten kommer fortsatt att ha stort fokus på konkurrenskraften bland medlemmarna, genom att vara en röst i offentliga sammanhang, anordna seminarier, frukostmöten och gemensamma mässmontrar som medlemmarna prioriterar. Det här upplägget ger också möjlighet att bygga ut verksamheten i landet och Region Skåne har redan förstärkts med en verksamhetsansvarig, Andreas Bach.”

Sammanslagningen ger dessutom kraft till den strategiska utbyggnaden av det maritima området inom RISE som nu pågår.
– Den här lösningen ger oss större möjligheter att överbrygga glappet mellan de marknadsnära behoven och tillämpad forskning och innovation som är vårt kompetensområde. Närheten till industri och övrigt näringsliv är av största betydelse för att vi skall kunna utföra den uppgiften vi har, att stödja näringslivets konkurrenskraft och förnyelse och inte minst vidareutveckla stödet till små- och medelstora företag.” säger Tommy Hertzberg, enhetschef på RISE Safety & Transport.

SMTF flyttar sitt huvudkontor från Uddevalla till Göteborg men kommer fortsatt att finnas närvarande i Högskolecentrum Bohusläns lokaler i Uddevalla. Verksamheten i Skåne kommer att utgå från Lund men med fokus på marinteknisk utveckling i nära kontakt med medlemmar och intressenter där de finns i sin dagliga verksamhet. Genom RISE organisation med kontor och verksamhet i hela landet finns möjlighet att nå gamla och nya medlemmar i hela landet.

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges största forskningsinstitut som bildades 1 jan 2017 genom en sammanslagning av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), institutet för it och kommunikationsforskning (Swedish ICT) och institutet för skog och bioekonomi (Innventia). RISE har 2 200 anställda och erbjuder genom sina sex divisioner en bred kompetens inom teknik, samhällsbyggnad och life science. Huvudman är svenska staten. RISE huvudkontor finns i Göteborg.
Under hösten 2016 presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen för 2017–2020 ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. I propositionen aviseras att RISE uppdrag ska utvecklas. Bland annat ska den svenska institutssektorn bli mer sammanhållen. I propositionen förespråkas också en fortsatt stärkning av RISE roll som utvecklare av test- och demonstrationsmiljöer samt en ökad samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor. RISE ska också fortsätta att utveckla spetskompetens inom strategiskt viktiga områden för industrins omvandling samt vidareutveckla stödet till små- och medelstora företag. Läs mer www.ri.se.

För mer information kontakta Fredrik von Elern, SMTF tel. 010 – 516 62 62 eller Kerstin Hindrum, RISE tel. 010 – 516 65 86