Varvade jobb
Erik berättar om att jobba med stora motorer och andra utmaningar under mycket eget ansvar.