OffshoreVäst har initierat ett arbete i syfte att tillsammans med andra intressenter, ta fram en strategisk
innovationsagenda för hur ett utvecklingsarbete framåt kan samordnas.
En framgångsrik innovationssamverkan innehåller många delar, alltifrån långsiktig forskning till
produktutveckling, lansering och återkoppling till utbildningssystemet.
Många har mycket att bidra med.
Den 4 februari finns möjligheten att delta på ett informationsmöte där man redogör för möjligheterna och sätter särskilt fokus
på Chalmers arbete för att starta ett Kompetenscentrum för havsbaserad vindkraft.
Välkommen att delta, såväl den 4 februari som i ett fortsatt gemensamt arbete som både
kan bidra till konkurrenskraftig industri och förnybar energiproduktion.
Tid: Onsdagen den 4 februari kl. 13.30 – 15.30, avslutas med fika.
Plats: Chalmers Elteknik, Hörsalsvägen 11, Göteborg (Johanneberg).
Lokal Fredrik Lamm.

Anmälan om deltagande senast den 30 januari.

Personliga möten är alltid värdefulla men är ibland är det svårt att hinna med.
Vill Du vara med men har svårt att ta Dig till mötet, finns möjlighet att koppla upp
sig att lyssna via webben. Är Du intresserad av detta behöver du meddela det
senast den 26 februari för att man skall ha tid att organisera det praktiska.

Välkomna!