“MRVControl AB är ett av få företag i världen och det enda svenska företaget som erhållit
ackreditering för att kontrollera och verifiera utsläpp från världshandelsflottan där ca 12 000 fartyg som tradar på Europa berörs. SWEDAC tillkännagav ackrediteringen av MRVControl AB den 22 juni.

Ett nytt EU regelverk MRV 2015/757 (Monitoring, Reporting & Verification) implementeras stegvis med början under 2017. Alla större fartyg som navigerar inom samt till och från hamnar i Europa, ska från årsskiftet med stor noggrannhet övervaka och rapportera sina CO2 utsläpp.

Just nu pågår ett intensivt arbete bland redarna att skapa övervakningsplaner där man i detalj ska ta fram de metoder som blir gällande för att publikt på årsbasis kunna redovisa transportarbete och bränsleförbrukning ombord.

Svenska redare välkomnar regelverket och ser det som en tydlig möjlighet att visa på sin tekniska innovationsförmåga inom energieffektivisering. En global konkurrensfördel där miljömedvetenheten hos proaktiva och innovativa svenska redare blir belönad.

Klas Ljungmark, MRVControl AB;

”Vi hoppas med vår sjöfartsbakgrund kunna underlätta för våra kunder, främst svenska och europeiska redare att få fram rätt och riktiga siffror. När energiuttaget blir verifierat och rapporterat kommer köparna av transporttjänsterna att kunna välja de bästa alternativen. Vi är glada att kunna bidra med vår del i kedjan av åtgärder som krävs inför framtiden.”

 

Information;

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en